Ho podem revertir:
el 90 % dels casos
es pot prevenir.